60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm
60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm

60x Individual Natural look extension Black Fake False Cluster Eyelashes 12mm

Regular price $11.50 Sale                 60x Stand Individual Natural look extension Fake False Eyelashes eye lashes 12mm  F296D                                                         
         

One box with individual stand false eyelash
The listing is for one box


12mm length